Jessica Eriksson

Jessica Eriksson är fil dr i nordiska språk med språkhistorisk inriktning, lektor i svenska språket och sedan 2018 dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska och psykologi. Jessica gästbloggar här med fokus på lärarutbildningen.

Teori och praktik i samverkan

2021-10-19T06:31:21+02:00

I DETTA INLÄGG fortsätter jag att berätta om vårt arbete med utvecklingen av lärarutbildningen vid Karlstads universitet, och har kommit fram till den andra punkten av tre i vår värdegrund. Tanken är att värdegrunden ska genomsyra hela lärarutbildningen, både i det strategiska arbetet och i den konkreta undervisningen och forskningen. Den går hand i hand med vår övergripande vision.

Teori och praktik i samverkan2021-10-19T06:31:21+02:00
Till toppen