Sunne och världen

Läs vår nya blogg. Först ut är ordförande Eva-Lis Sirén.

Jag heter Eva-Lis Sirén och som åttaåring skrev jag min adress på baksidan av ett kuvert. Det stod Sunne, Värmland, Sverige, Europa, Världen, Universum. På den vägen är det. Mitt arbete har fört mig ut i världen via den utbildning som för mig var självklar. För andra är skolan bara en dröm om ett bättre liv.

På mitt ordföranderum i Stockholm satt en karta med nålar för alla kommuner och skolor jag hade besökt i Sverige. Nålarna satt tätare än på min fars karta över älgarna han skjutit i Sunneskogarna.

Utbildning, bildning och skola har varit mitt arbete. Som lärare, Lärarförbundets ordförande, vice ordförande i lärarorganisationernas världsstyrelse EI, vice ordförande i TCO och lite till. Numera är jag ordförande för Lärarstiftelsen som samlar ett större antal stiftelser och delar ut stipendier till lärare, anordnar utställningar och förvaltar arvet efter Sveriges folkskollärare.

Stockholm, Bryssel, Världen skulle det senare i livet ha kunnat stå på kuverten.

I läslovstider kommer min blogg självklart att handla om vägen till språket, nationalolyckor, Selmas värste fiende, läsning, magra grisar och demokratins utmaningar. Stay tuned…

Eva-Lis Sirén 26 oktober 2020

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”.
Läs mer

Fler inlägg

i Lärarstiftelsens blogg hittar du här.