Stipendiet Hem- och konsument

Ett av våra största stipendier är Innovativt lärande  I år har även ett specialstipendium under innovativt lärande och med fokus på hem- och konsumentkunskap delats ut. Följande personer har fått stipendium för spännande projekt:

Annika Persson tillsammans med Lise-Lott Koppeliomäki som får 5000 kr för att bedriva ett ämnesöverskridande utvecklingsarbete mellan kemi och hem- och konsumentkunskap.

Boel Persson och Ingrid Rörstrand på Killebäckskolan i Lunds kommun får 9000 kr för att utforska hur pararbete med dragare och följare möjliggör lärande i åk 7–9.

Anette Karlsson får tillsammans med Therese Wersen Hult, Ulrika Karlström, Christina Andersson och Annelie Wennberg 10 000 kr för att utarbeta ett digitalt lexikon inom hem- och konsumentkunskap. Det digitala lexikonet kopplat till mat, måltider och hälsa kommer alla Jönköpings kommunala skolor till del.

Totalt har 24 000 kronor delats ut. Pengarna kommer från Tidningen Hushållslärarens Stiftelse som ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom hushållsundervisningen. Tidningen ”Hushållsläraren” gavs ut av Hushållslärarnas Riksförening 1965–1990. Under åren 1916–1965 hette tidningen ”Skolkökslärarinnornas tidning”.

Martina Mälarstedt 18 oktober 2018

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.