14 december 2020

Skolan i bild

Nu är den äntligen här – boken med alla inskickade bilder av skolan från lärare och elever runt om i landet.

Vi har fått in bidrag från norr till söder, från förskola, grundskola och gymnasium, fotografier, teckningar, målningar, collage och ett och annat tredimensionellt verk. Samlingen har kryddats med bidrag från skolpolitiker och skoldebattörer och ett inspirerande exempel på hur bilder på svarta tavlan kan användas i kunskapsinlärningen.

Boken Skolan i bild visar så gott som samtliga inkomna bidrag utan urval eller redigering. Det är samarbetsprojekt mellan Lärarstiftelsen och Lärarförbundet och började som en studie i källkritik. Vad är den sanna bilden av skolan? Bortom mediernas brus och allas tyckande. De som är mest lämpade att svara på det är de som är i skolan varje dag, lärare och elever. Under resans gång har vi haft workshops både på Bokmässan i Göteborg och på Förskola21, panelsamtal med politiker mm.

Resultatet är ett brokigt lapptäcke – en redovisning av läget i den svenska skolan bortom de konkret mätbara parametrarna som rättstavning, algebra, PISA-jämförelser och nationella prov.

Stort tack alla ni som har skickat in bidrag!
Och ett stort varmt tack till alla ni lärare som varje dag gör ett jättearbete för att hålla ihop den svenska skolan – ni är viktigare än någonsin!

Bokens release skulle egentligen ha firats med pompa och ståt, men det får bli en annan gång, när läget är bättre. Stay tuned…

Boken finns att beställa i vår webbutik