8 maj 2023 | Pressmeddelande

Selma Lagerlöfs skolvisioner får nytt liv

Nu flyttar utställningen ”En sagolik skola” om skolans historia in på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Utställningen doneras av Lärarstiftelsen till Mårbackastiftelsen för att bli en fast utställning på Mårbacka.

Utställningen är en lekfull och fantasirik exposé över den svenska skolans historia med en fördjupning i Selma Lagerlöfs storartade insatser för skolan.

Den 12/5 kl. 13.00 invigs utställning på Selma Lagerlöfs Mårbacka.
– Vi är väldigt glada och stolta över att Lärarstiftelsen har valt att donera denna fantastiska utställning till oss, säger Irene Henriksson, intendent på Mårbackastiftelsen. Selmas stora intresse för skolan får med utställningen en tydlig plats på Mårbacka, vilket känns riktigt kul.

Bland förgrundsgestalter och pionjärer
I utställningen möter vi de förgrundsgestalter och pionjärer som kring förrförra sekelskiftet formade den svenska skolan. Fridtjuv Berg ”den svenska grundskolans fader”, Ellen Key, Carl Larsson, Selma Lagerlöf, som alla var av stor betydelse för att föra in konsten och litteraturen i skolan, berättar sin historia. Vi får möta barnen i skolan, lärarna som utvecklade sin profession och eldsjälarna som verkade för elevernas tillgång till högklassig konst och litteratur. Vi får också möta hur Selmas vision om skolan står sig i förhållande till dagens skola.

Landets största lässatsning
Sveriges genom tidernas största lässatsning, Barnbiblioteket Saga, som startades av folkskollärarna Emil och Amanda Hammarlund, presenteras med ett urval av illustrationer och texter.

– Det känns verkligen bra att överlämna utställningen ”En sagolik skola” till Mårbackastiftelsen. Utställningen är ett unikt dokument över den svenska skolans utbildningshistoria, över dess eldsjälar, lärare och elever. På Mårbacka kommer utställningen att kunna ses av massor av skolklasser och andra besökare under många år framöver, vilket är mycket glädjande, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA:
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen
eva-lis.siren@lararstiftelsen.se
070-5767238

Irene Henriksson, intendent på Mårbackastiftelsen
irene.henriksson@marbacka.se
070-2070930

PRESS
Vill du delta på invigningen, kontakta Irene Henriksson.

Om ”En sagolik skola”

Utställningen sätter fokus på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan idag. Historien vandrar från tiden innan skolan fanns, över folkskolan, den allmänna grundskolan mot dagens skola. Utställningen vandrade under åren 2017-2019 runt på museer i landet och har nu utvecklats ytterligare för att landa på Mårbacka.

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen bildades 1967 med uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, i sin tur, bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. Lärarstiftelsen vill möjliggöra för lärare att kunna utvecklas i deras yrke och för att stärka professionen i sin helhet. Det gör genom utdelning av stipendier, forskningsstöd och genom olika typer av samarbeten och projekt.

Om Mårbackastiftelsen

Mårbackastiftelsen är grundad av Selma Lagerlöf och har som uppgift att äga och förvalta Mårbacka som en släkt- och minnesgård. Mårbacka drivs av en privat stiftelse i enlighet med Selma Lagerlöfs testamente. Alla intäkter används till drift och underhåll av anläggningen. Ombyggnationen av Magasinet på Mårbacka och installationen av utställningen ”En sagolik skola” ingår i leaderprojekt Växtlust Värmland.