Nytt nummer ute nu!

Forskul, Forskning om undervisning och lärande, har kommit ut med ett nytt nummer, volym 7, nr 3, 2019.

I detta nummer presenteras tre artiklar, alla exempel på praktiknära forskning. I den första artikeln kan man läsa om fysisk aktivitet effekt i matematikundervisningen och hur det påverkar elevernas arbetsminne och koncentrationsförmåga. Den andra artikeln utforskar hur gymnasieelever kan använda naturvetenskaplig kunskap och normkritik för att förhålla sig till olika frågor. Den sista artikeln undersöker hur olika sätt att behandla platsvärdet i matematikundervisningen och vad det  har betydelse för vad eleverna kan lära sig.

Tidningen kommer ut med två nummer per år och ges ut för att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare. Lärarstiftelsen ger ut den tillsammans med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Forskul är, sedan 2013, en digital vetenskaplig tidskrift och finns för nedladdning och läsning här

Martina Mälarstedt 29 oktober 2019

Tidigare nummer

av Forskul hittar du här.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.