Nytt nummer ute nu!

Forskul, Forskning om undervisning och lärande, har kommit ut med ett nytt nummer, volym 8, nr 1, 2020.

I årets första nummer presenteras fyra artiklar. Första artikeln har studerat matematisk kunskapsutveckling hos barn från fem år, i samband med en intervention i förskolan, till ett år senare då de gick i förskoleklass. Den andra artikeln utforskar svetsundervisning på yrkesutbildning och vad det innebär att kunna lägga en TIG-svets och hur lärare systematiskt kan arbeta med att utveckla undervisningen. Den tredje artikeln undersöker språkliga processer i läs- och skrivundervisning i en förskoleklass med en interaktiv skrivtavla och de möjligheter som teknikmedierade aktiviteter erbjuder. Den sista artikeln är baserad på en studie av naturvetenskaplig undervisning på gymnasiet och beskriver innebörden av att av att kunna formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor och förståelsen av detta undervisningsinnehåll som del av en epistemisk praktik.

Tidningen kommer ut med två nummer per år och ges ut för att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare. Lärarstiftelsen ger ut den tillsammans med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Forskul är, sedan 2013, en digital vetenskaplig tidskrift och finns för nedladdning och läsning här

Tidigare nummer

av Forskul hittar du här.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.