Nu tränar vi läskondis!

Unga läser allt mindre. Sedan 2012 har antalet 13 till 16-åringar som läser varje dag minskat från 20 till ynka 11 procent. Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Det leder till att läsförståelsen minskar.  Det här håller inte. Nu är det dags för en satsning på läskondis.

Läsning kräver god kondition. Och det fungerar på precis samma sätt som vid jogging. Har man inte kondis är tröskeln hög för att snöra på sig skorna. Har man inte läskondis bär det emot att ta fram boken. När läsandet går långsamt, när det inte riktigt har automatiserats. Och tvärtom. Den som har kondis tycker det är kul och springer, eller läser, glatt ännu mer.

Vi måste hjälpa fler unga att bli bokslukare. För deras egen skull. Simskola ses som en livförsäkring i ett land kantat av hav och fyllt av sjöar. Likadant måste vi se på läskondis. I ett land där utbildningskraven ökar är läskondis en livförsäkring för den som vill ha ett jobb och kunna utvecklas i arbetslivet.

Barnbiblioteket Saga och dagens utmaningar
För 120 år sedan startades Barnbiblioteket Saga för att skapa läslust och läskondis. Då engagerade folkskollärarna dåtidens stora författare och bildkonstnärer för att ge ut litteratur som ökade barns och ungas läslust. Böcker som kom alla till del. Resultatet blev en skatt av fantastisk litteratur som gav barn något att läsa och lusten att fortsätta läsa. Ett nytt begrepp föddes. Bokslukaråldern. En ungdomstid där boken blev en naturlig del av dagen. En tid då unga automatiserade sitt läsande och fick upp den läskondis som de sedan kunde ha nytta av hela livet. Dagens vuxna minns nog regniga sommardagar i sällskap med Kitty, Åshöjdens BK, Harry Potter eller Tordyveln flyger i skymningen.

Nu står vi inför en liknande utmaning. Förr handlade det om att göra det möjligt för alla barn, oavsett social bakgrund, att få tillgång till bra barn- och ungdomsböcker. Nu finns böckerna men inte inspirationen och kraven att skaffa sig den där läskondisen.

4 mil läsning
Idag är det Internationella Barnboksdagen. En dag som uppmärksammas för lite i Sverige. Det måste vi ändra på och fokusera på de utmaningar vi har i Sverige. Nu döper vi om den till Läskondisdagen. För det är vad det handlar om i Sverige – att ge barn och unga kondis att läsa. Läskondisdagen ska bli ett årligt återkommande evenemang då författare och lärare inspirerar alla barn att låna och sluka böcker.

Hur mycket kondis behöver man? Hjärnforskaren Martin Ingvar har sagt att det krävs 4 mil läsning för att vara en fullgod läsare – ett helt maratonlopp! Det innebär 50 böcker à 125 sidor. Siffran bygger på den medelläsmängd som behövs för att nå ordförråd, automatisering av läsandet och läsförståelse av god nivå.

Barn och unga behöver läsa mycket och kontinuerligt. Skolor måste uppmuntra till läsning och fler föräldrar behöver inse vikten av att deras barn läser. Precis som när vi släpar barnen till simningen vare sig de vill eller inte, måste vi släpa dem till biblioteket. Det är viktigt både för dem själva och andra.

För oss är ledordet likvärdighet. Det är viktigt att alla barn har samma förutsättningar att bli fullgoda läsare och som också kommer in i det som kallas slukarfasen där böcker fullkomligt flyger från bibliotekens bokhyllor ner i ryggsäcken.

Ett gemensamt krafttag
Vi måste gemensamt ta ett krafttag – lärare, föräldrar och hela samhället. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att barn och unga får upp sin läskondis. Ett helt maratonlopp ska man klara av. Och det är kanske som med all kondisträning. Man behöver sätta upp delmål hur många kilometer bokstäver man ska läsa varje vecka.

Läsdelegationen poängterar att lärare ska uppmana sina elever att läsa och också berätta vad de själva läser. Det tycker vi är ett mycket bra förslag. Den uppmaningen vill vi även skicka till föräldrar. Bjud in era barn i ert läsande. När ni ligger med en god bok i solstolen, prata med era barn och förklara varför ni väljer den analoga streamingtjänsten.

Att öppna en bok är att ge sig ut på en resa. Låt fler barn och unga upptäcka världen.

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen
Charlotta Lannebo, författare
Emi Gunér, författare
Maja Säfström, illustratör
Sandra Beijer, författare och bloggare
Linda Liukas, författare och illustratör
2 april, 2019

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.