30 april 2021

Internationellt utbyte

Samarbete med Svenska folkskolans vänner i Finland

I år blir det internationellt utbyte på Lärare skriver i vecka 26! Lärarstiftelsen inleder ett samarbete med Svenska folkskolans vänner i Finland som i sin tur skickar två stipendiater till kursen Lärare skriver. Vår förhoppning med kursen Lärare skriver är att den ska ge lärare verktyg att själva formulera sig och ta del i debatten om skolan. Vi ser fram emot det erfarenhetsutbyte som de två deltagarna från Finland kommer att bidra med. De två stipendiaterna som är utsedda av SFV är Moja Ladvelin, lektor i litteratur vid Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa och Malin Fagerström, förskollärare i Sibbo
Svenska folkskolans vänner är en ideell förening, som ursprungligen grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är verksamhetsområdet än bredare, och syftet är att främja bildningsarbetet på svenska i Finland. Välkomna till Lärare skriver på Biskops Arnö!

Boken finns att beställa i vår webbutik

Intervju med:

NAMN: Magnus Ekwall
GÖR: Enhetschef Kulturskolan Malmö
AKTUELL MED: har fått Lärarstiftelsens Alice Tegnérstipendium på 20 000 kr

Magnus bästa tips:
  • Ha lagom ambitionsnivå när det gäller val av låtar, rörelser och logistik. Ställ krav att alla ska kunna göra sitt bästa.
  • Börja i mindre skala och låt ”Tvåornas kör” växa och utvecklas över tid.
  • Ha roligt! Det är roligt att sjunga och mötas. Det tycker både vuxna och barn.
  • Känna igen klassiska svenska sånger, visor och ramsor.
  • Lyssna på körens egna youtube-kanal