Pengarna kommer från de stiftelser och fonder som vi förvaltar.
Läs mer om oss och vad vi förvaltar