Hallå, alla forskningsaktiva!

Nu är det dags att söka årets forskarstipendium.

Skrivarinternat i Åre. Lärarförbundet genomför i samarbete med Lärarstiftelsen ett skrivarinternat i Åre under veckorna 39–40.  Stipendiet ger möjlighet för forskningsaktiva medlemmar att få en sammanhängande och ostörd skrivtid samt utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer. Från Lärarförbundets vetenskapliga råd kommer en av professorerna att finnas på plats för reflektion och samtal under del av tiden. Ansökningsperioden är 24 mars–23 april.

Gå in på Lärarförbundets webb och läs mera om villkor och hur du söker.

Martina Mälarstedt 26 mars, 2020

Tidigare nummer

av Forskul hittar du här.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.