Nytt nummer ute nu!

Forskul, Forskning om undervisning och lärande, har kommit ut med ett nytt nummer, volym 6, nr 2, 2018.

I det senaste numret presenteras en studie om teknikundervisning i grundskolans åk 1–3 och om vad det innebär att kunna sammanfoga material. I den andra artikeln beskrivs en studie som undersöker hur förskolan kan utveckla arbetet med att ta emot nyanlända barn och samarbetet med familjen. Den tredje artikeln visar betydelsen av hur en fråga är formulerad, och hur frågeställningen påverkar hur elever i årskurs nio löser uppgifter i matematik. Alla tre är studier som ur ett konkret innehåll utvinner mycket kunskap om hur undervisningen kan utvecklas.

Tidningen kommer ut med två nummer per år och ges ut för att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare. Lärarstiftelsen ger ut den tillsammans med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Forskul är, sedan 2013, en digital vetenskaplig tidskrift och finns för nedladdning och läsning här

Martina Mälarstedt 11 oktober 2018

Tidigare nummer

av Forskul hittar du här.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.