Ny redaktör på Forskul

Professor Inger Eriksson blir Forskuls nya redaktör.

Från nästa nummer har Forskul en ny redaktör. Inger Eriksson som är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet har utsetts till redaktör efter Ingrid Carlgren. Hennes forskning handlar om didaktiska frågor rörande relationen undervisning och lärande. Hon har lett och medverkat i flera forskningsprojekt som syftat till att utveckla undervisningen, främst inom skolämnen matematik och kemi. I detta arbete har hon samarbetat med andra forskare, lärare och doktorander både i Sverige och internationellt.

Tidsskriften Forskul Forskning om undervisning och lärande, kommer ut minst två gånger per år och ges ut av Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Syftet är att lyfta fram forskning om lärande, för lärare. I och med skollagens krav på att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund har det blivit allt viktigare med forskning om den verksamhet som bedrivs i skolans vardag.
Forskul är en tidskrift för publicering av sådana praktiknära forskningsprojekt.

– Att få uppdraget som redaktör för Forskul är förstås hedersamt och samtidigt utmanande – jag accepterade uppdraget med både glädje och förskräckelse. säger Inger Eriksson och fortsätter:
– Forskul ska hålla hög vetenskaplig kvalitet OCH bidra till lärarnas professionella kunskapsbas – vilket i sig är en utmaning. Det finns få vetenskapliga tidskrifter som har en sådan ambition. Vanligen förutsätts läsarna vara vetenskapligt skolade och artikelförfattarna behöver inte vinnlägga sig om att förpacka sina resultat så att kunskaperna framstår som brukbara i en konkret praktik.

Forskul är sedan 2013 en digital vetenskaplig tidskrift och finns för nedladdning och läsning här.

Martina Mälarstedt 10 september, 2020

Tidigare nummer

av Forskul hittar du här.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.