Musiken – en väg in till språket

Grattis Gunilla Karlsen som har tilldelats 15 000 kr från Lärarstiftelsen och Alice Tegnérs fond!

Sedan många år tillbaka arbetar Gunilla Karlsén aktivt med språk- och musiksamlingar i de tidigare årskurserna på Garnvindeskolan i Skepplanda. På hennes samlingar är barns sång och lek med ramsor betydelsefulla.

Musik och läsutveckling
-Musiken har så stor betydelse för den språkliga inlärningen och vice versa. Det är fantastisk att se och uppleva, säger Gunilla.
Detta visade sig också i den stora forskningsstudie från 2009–2010 som hon och hennes dåvarande klass deltog i. Sångerna och ramsorna under samlingen förstärker barnens vilja att lära sig texterna att kunna sjunga med. Läsutvecklingen fick en extra skjuts – självklart är det bra att kunna sjunga med.

Sångglädje och kreativitet
Det som genomsyrar Gunillas arbete är att ge barnen möjlighet att använda olika sinnen i sitt lärande. Samlingarna rymmer sångglädje och kreativitet där egna ramsor skapas, bilder görs och rörelser ska sättas. Språket utvecklas naturligt och lekfullt genom att nyfikenheten väcks. Hon fortsätter: – Min önskan är att alla elever ska känna att de är fantastiska och bra. Glädje och omtanke är viktigt. Vägen fram är uppmuntran!

Stipendiet
Stipendiet på 15 000 kr kommer att användas till fler resurser och verktyg. Och målet är att eleverna ska få spela och sjunga olika musikstilar, få än fler möjligheter att skapa musik och uttrycka olika musikaliska tankar och idéer.
-Det är viktigt att utveckla förmågan att analysera och prata om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska situationer. Hur låter det? Vad är det för nyans, klang och ljud? Vilken melodi? Här kommer den gemensamma skatten bland Alice Tegnérs visor och ramsorväl till pass, säger Gunilla.

Att samlas i grupp kring sång och ramsor så att barnen kan lära av varandra är ett vinnande koncept. Vi på Lärarstiftelsen önskar lycka till och att än mer sångglädje sprids.

Lärarstiftelsen 24  juni, 2020

Intervju med:

NAMN: Gunilla Karlen
GÖR: Lågstadielärare med 30 års erfarenhet
AKTUELL MED: har fått Lärarstiftelsens Alice Tegnérstipendium på 15000 kr

 

Gunillas 5 bästa tips att sprida sångglädje:
  • Spela instrument tillsammans med andra.
  • Härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
  • Berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
  • Känna igen klassiska svenska sånger, visor och ramsor.
  • Använda Alice Tegnérs anda och sångskatt tillsammans med nyare sånger och ramsor.