Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ

2024-02-15T13:20:10+01:00


Avsnitt 13, 2024
VEMS HISTORIA BERÄTTAS I KLASSRUMMET? ATT PROBLEMATISERA DOMINERANDE NARRATIV. Mathias Blomberg och Line Eklund, båda gymnasielärare vid Fryshuset gymnasium har undersökt hur alternativa narrativ kan skapa en mer mångfacetterad undervisning,

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ2024-02-15T13:20:10+01:00

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever

2023-12-15T16:25:17+01:00


Avsnitt 12, 2023
KONSTEN ATT SKRIVA EN INSÄNDARE – SÅ KAN SKRIVRESPONS OCH GENRESTRUKTUR STÖDJA VUXNA ANDRASPRÅKSELEVER. Hanna Sandgaard-Ekdahl, adjunkt i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, båda vid Malmö universitet, berättar om sin forskning om vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter.

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever2023-12-15T16:25:17+01:00

Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll

2023-11-16T08:52:08+01:00


Avsnitt 11, 2023
ATT SKRIVA FÖRKLARANDE TEXTER PÅ LÅGSTADIET – LÄROMEDLENS INNEHÅLL. Jenny Magnusson är docent i svenska och forskningsledare på lärarutbildningen har undersökt vilka stöd det finns i läromedlen för de yngsta eleverna, i årskurs 1 till 3, för att skriva förklarande, resonerande eller argumenterande texter – så kallat diskursivt skrivande eller sakprosa.

Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll2023-11-16T08:52:08+01:00

Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal

2023-10-16T14:41:07+02:00


Avsnitt 10, 2023
OM PLATSVÄRDE: SÅ KAN ELEVER FÖRSTÅ BETYDELSEN AV EN SIFFRAS PLACERING I ETT TAL. Henrik Hansson, licenciat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping , berättar om sin forskning och erfarenhet av undervisning och lärande om platsvärde.

Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal2023-10-16T14:41:07+02:00
Till toppen