Så kan elevers samtal om fysisk aktivitet bli hälsofrämjande

2024-06-17T14:17:01+02:00


Avsnitt 18, 2024
– SÄG ATT EN ELEV BESKRIVER att det är astråkigt att spela fotboll. En annan elev säger att allt, förutom fotboll, är astråkigt. Andreas Jacobsson, tidigare lärare i idrott och hälsa och matematik, berättar i Lärare & Forsknings 18e avsnitt om sin forskning kring elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet med ett hälsofrämjande perspektiv.

Så kan elevers samtal om fysisk aktivitet bli hälsofrämjande2024-06-17T14:17:01+02:00

Maria Irving tar plats som ny ordförande för Lärarstiftelsen

2024-06-14T14:51:11+02:00

MED ETT STARKT ENGAGEMANG FÖR UTBILDNING har Maria Irving blivit en central figur inom svensk skola. Som nyvald ordförande för Lärarstiftelsen, kombinerar hon  erfarenheten som gymnasielärare i svenska och historia med sin bakgrund som lärarfacklig ledare.

Maria Irving tar plats som ny ordförande för Lärarstiftelsen2024-06-14T14:51:11+02:00

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ

2024-04-15T15:27:35+02:00


Avsnitt 14, 2024
VEMS HISTORIA BERÄTTAS I KLASSRUMMET? ATT PROBLEMATISERA DOMINERANDE NARRATIV. Mathias Blomberg och Line Eklund, båda gymnasielärare vid Fryshuset gymnasium har undersökt hur alternativa narrativ kan skapa en mer mångfacetterad undervisning,

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ2024-04-15T15:27:35+02:00

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever

2023-12-15T16:25:17+01:00


Avsnitt 12, 2023
KONSTEN ATT SKRIVA EN INSÄNDARE – SÅ KAN SKRIVRESPONS OCH GENRESTRUKTUR STÖDJA VUXNA ANDRASPRÅKSELEVER. Hanna Sandgaard-Ekdahl, adjunkt i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, båda vid Malmö universitet, berättar om sin forskning om vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter.

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever2023-12-15T16:25:17+01:00
Till toppen