Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog

2023-09-15T09:44:35+02:00


Avsnitt 9, 2023
KAN EN DRAMATISERING OM VEM SOM SKA FÅ NÅGRA ÖVERBLIVNA ÄPPLEN skapa förutsättningar för diskussioner om resursfördelning och hållbarhetsproblem med barn i förskolan? Om detta pratar Maria Hedefalk och Cecilia Caiman, båda lektorer i didaktik.

Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog2023-09-15T09:44:35+02:00

Teater på gymnasiet – att hitta ett språk för kroppens kunskap

2023-08-17T11:24:22+02:00


Avsnitt 8, 2023
TEATER PÅ GYMNASIET – ATT HITTA ETT SPRÅK FÖR KROPPENS KUNSKAP. Lektor Pernilla Ahlstrand om hur lärare i skolämnet teater kan sätta ord på den kunskap som finns i kroppen? Och vad gör man när man får syn på det här kunnandet?

Teater på gymnasiet – att hitta ett språk för kroppens kunskap2023-08-17T11:24:22+02:00

Bildernas betydelse

2023-06-08T16:36:07+02:00

FORTBILDNINGSDAGEN BILDERNAS BETYDELSE är för sig som är bildlärare eller lärare i grundskolan eller gymnasiet med intresse för konstens och bildens plats i undervisningen! Varmt välkommen till en fortbildningsdag på Prins Eugens Waldemarsudde! Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen och Prins Eugens Waldemarsudde arrangerar tillsammans fortbildningsdagen ”Bildernas betydelse” måndag den 30 oktober, med målsättningen att stärka och inspirera dig som lärare och i förlängningen stärka konstens och bildämnets roll i skolan.

Bildernas betydelse2023-06-08T16:36:07+02:00

Urval och uppladdning inför Stora läspriset

2023-06-02T16:28:35+02:00

FEBRILT ARBETE PÅGÅR bakom kulisserna inför det nyinstiftade Stora läspriset. Vilka ska få dela på 300 000 kronor för sina läsfrämjande insatser för barn och unga? Det vet snart expertgruppen som väljer ut kandidaterna. Vi frågade gruppens ordförande, Caroline Liberg, hur det går med urvalsarbetet.

Urval och uppladdning inför Stora läspriset2023-06-02T16:28:35+02:00

Hur hjälper vi eleverna att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?

2023-06-02T16:29:14+02:00


Avsnitt 6, 2023
UNDERSÖKNINGSBARA FRÅGOR. Sebastian Björnhammar och Maria Andrée berättar om om hur man som lärare kan hjälpa elever att formulera undersökningsbara frågeställningar.

Hur hjälper vi eleverna att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?2023-06-02T16:29:14+02:00

Nu lanseras Stora läspriset med fokus på ungas läsande

2023-05-31T22:43:31+02:00

STORA LÄSPRISET är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor delas ut. Det är Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB, som står bakom priset. Undersökningar visar att läsning och läsförståelsen bland unga minskar. Det nya stipendiet är till för lärare som aktivt arbetar med att öka och förbättra läsningen bland barn och ungdomar.

Nu lanseras Stora läspriset med fokus på ungas läsande2023-05-31T22:43:31+02:00

Grattis stipendiater!

2023-05-03T07:26:10+02:00

Ett av Lärarstiftelsens mest populära stipendier är stipendiet Lärare skriver. Det delas ut årligen i syfte att få lärare att synas och höras i skoldebatten. Stipendiet omfattar fem dagars skrivarkurs under sommaren. Kursen hålls på vackra Biskops Arnö och leds av skribenten och författaren Anders Sundelin. I år har följande personer erhållit stipendiet..

Grattis stipendiater!2023-05-03T07:26:10+02:00
Till toppen