Så kan elevers samtal om fysisk aktivitet bli hälsofrämjande

2024-06-17T14:17:01+02:00


Avsnitt 18, 2024
– SÄG ATT EN ELEV BESKRIVER att det är astråkigt att spela fotboll. En annan elev säger att allt, förutom fotboll, är astråkigt. Andreas Jacobsson, tidigare lärare i idrott och hälsa och matematik, berättar i Lärare & Forsknings 18e avsnitt om sin forskning kring elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet med ett hälsofrämjande perspektiv.

Så kan elevers samtal om fysisk aktivitet bli hälsofrämjande2024-06-17T14:17:01+02:00

Att utveckla någon annans text – om textuniversum i undervisningen

2024-05-16T15:32:21+02:00


Avsnitt 17, 2024
ATT LÅTA ELEVER FÖRFLYTTA EN KARAKTÄR, som exempelvis Nalle Puh, till en egen filmtolkning, teaterpjäs eller ett spel – inom ett så kallat textuniversum – kan utveckla kritiskt tänkande, kreativitet, engagemang, berättarförmåga och samarbetsförmåga. Läraren Janina Skeppström och forskaren Björn Kindenberg berättar i det här avsnittet av Lärare & Forskning om ett planeringsverktyg för undervisning med textuniversum.

Att utveckla någon annans text – om textuniversum i undervisningen2024-05-16T15:32:21+02:00

Lärande och lek i förskolan – om lekresponsiv undervisning

2024-05-16T10:22:29+02:00


Avsnitt 16, 2024
LÄRANDE OCH LEK I FÖRSKOLAN – OM LEKRESPONSIV UNDERVISNING. Cecilia Wallerstedt, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, berättar om hur lek och undervisning kan integreras och genomföras gemensamt av förskollärare och barn.

Lärande och lek i förskolan – om lekresponsiv undervisning2024-05-16T10:22:29+02:00

Att maximera läsförståelse – högpresterande gymnasielevers lässtrategier

2024-04-16T00:15:47+02:00


Avsnitt 15, 2024
ATT MAXIMERA LÄSFÖRSTÅELSE – HÖGPRESTERANDE GYMNASIELEVERS LÄSSTRATEGIER. Yvonne Hallesson, docent och universitetslektor i svenska, berättar om vad hon menar med en god läsare, hur läsförmåga, läsförståelse och lässtrategier hänger ihop och hur man som lärare kan använda lässtrategier i undervisningen.

Att maximera läsförståelse – högpresterande gymnasielevers lässtrategier2024-04-16T00:15:47+02:00

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ

2024-04-15T15:27:35+02:00


Avsnitt 14, 2024
VEMS HISTORIA BERÄTTAS I KLASSRUMMET? ATT PROBLEMATISERA DOMINERANDE NARRATIV. Mathias Blomberg och Line Eklund, båda gymnasielärare vid Fryshuset gymnasium har undersökt hur alternativa narrativ kan skapa en mer mångfacetterad undervisning,

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ2024-04-15T15:27:35+02:00

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever

2023-12-15T16:25:17+01:00


Avsnitt 12, 2023
KONSTEN ATT SKRIVA EN INSÄNDARE – SÅ KAN SKRIVRESPONS OCH GENRESTRUKTUR STÖDJA VUXNA ANDRASPRÅKSELEVER. Hanna Sandgaard-Ekdahl, adjunkt i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, båda vid Malmö universitet, berättar om sin forskning om vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter.

Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever2023-12-15T16:25:17+01:00

Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll

2024-04-15T15:44:48+02:00


Avsnitt 11, 2023
ATT SKRIVA FÖRKLARANDE TEXTER PÅ LÅGSTADIET – LÄROMEDLENS INNEHÅLL. Jenny Magnusson är docent i svenska och forskningsledare på lärarutbildningen har undersökt vilka stöd det finns i läromedlen för de yngsta eleverna, i årskurs 1 till 3, för att skriva förklarande, resonerande eller argumenterande texter – så kallat diskursivt skrivande eller sakprosa.

Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll2024-04-15T15:44:48+02:00

Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal

2023-10-16T14:41:07+02:00


Avsnitt 10, 2023
OM PLATSVÄRDE: SÅ KAN ELEVER FÖRSTÅ BETYDELSEN AV EN SIFFRAS PLACERING I ETT TAL. Henrik Hansson, licenciat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping , berättar om sin forskning och erfarenhet av undervisning och lärande om platsvärde.

Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal2023-10-16T14:41:07+02:00

Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog

2023-10-27T15:06:35+02:00


Avsnitt 9, 2023
KAN EN DRAMATISERING OM VEM SOM SKA FÅ NÅGRA ÖVERBLIVNA ÄPPLEN skapa förutsättningar för diskussioner om resursfördelning och hållbarhetsproblem med barn i förskolan? Om detta pratar Maria Hedefalk och Cecilia Caiman, båda lektorer i didaktik.

Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog2023-10-27T15:06:35+02:00
Till toppen