Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog

2023-09-15T09:44:35+02:00


Avsnitt 9, 2023
KAN EN DRAMATISERING OM VEM SOM SKA FÅ NÅGRA ÖVERBLIVNA ÄPPLEN skapa förutsättningar för diskussioner om resursfördelning och hållbarhetsproblem med barn i förskolan? Om detta pratar Maria Hedefalk och Cecilia Caiman, båda lektorer i didaktik.

Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog2023-09-15T09:44:35+02:00

Teater på gymnasiet – att hitta ett språk för kroppens kunskap

2023-08-17T11:24:22+02:00


Avsnitt 8, 2023
TEATER PÅ GYMNASIET – ATT HITTA ETT SPRÅK FÖR KROPPENS KUNSKAP. Lektor Pernilla Ahlstrand om hur lärare i skolämnet teater kan sätta ord på den kunskap som finns i kroppen? Och vad gör man när man får syn på det här kunnandet?

Teater på gymnasiet – att hitta ett språk för kroppens kunskap2023-08-17T11:24:22+02:00

Kan man förstå Mellanöstern med fiktion?

2023-08-21T12:52:22+02:00


Avsnitt 7, 2023
KAN ELEVER FÖRSTÅ DRIVKRAFTERNA bakom terrorism, komma nära Mellanöstern och förstå hur det är att leva i ett annat land genom fiktionsläsning? Detta tar Karl Ågerup upp i sin forskningsartikel ”Att närma sig Mellanöstern genom fiktionsläsning: 92 gymnasieelever läser Yasmina Khadras roman Sirenerna i Bagdad”. Karl Ågerup som är lektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet ville ta reda på hur litterära texter kan användas för att nå läroplansmål relaterade till globalt medborgarskap och om eventuella risker med att använda fiktion. I poddavsnittet pratar han även om sitt begrepp ”didafiktion” och om vad lärare behöver tänka på om man använder romaner i sin undervisning.

Kan man förstå Mellanöstern med fiktion?2023-08-21T12:52:22+02:00

Hur hjälper vi eleverna att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?

2023-06-02T16:29:14+02:00


Avsnitt 6, 2023
UNDERSÖKNINGSBARA FRÅGOR. Sebastian Björnhammar och Maria Andrée berättar om om hur man som lärare kan hjälpa elever att formulera undersökningsbara frågeställningar.

Hur hjälper vi eleverna att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?2023-06-02T16:29:14+02:00

Så använder vi normkritik och naturvetenskap i undervisningen om sexualitet och kön

2023-05-23T13:49:48+02:00


Avsnitt 5, 2023
NORMKRITIK OCH NATURVETENSKAP. Anna-Karin Fridolfsson och Anders Jonsson berättar om hur normer om sexualitet och kön befästs in sex- och samlevnadsundervisningen.

Så använder vi normkritik och naturvetenskap i undervisningen om sexualitet och kön2023-05-23T13:49:48+02:00

Kausalanalys i klassrummet – hur förklarar man en komplex samhällsfråga?

2023-05-23T13:47:45+02:00


Avsnitt 4, 2023
KAUSALANALYS I KLASSRUMMET. Ann-Sofie Jägerskog och Bodil Kåks berättar om vad det innebär att analysera en samhällsfråga i samhällskunskap, en viktig del av kritiskt tänkande, och vad elever behöver erfara i undervisningen för att utveckla en mer kvalificerad analysförmåga.

Kausalanalys i klassrummet – hur förklarar man en komplex samhällsfråga?2023-05-23T13:47:45+02:00
Till toppen