Kausalanalys i klassrummet – hur förklarar man en komplex samhällsfråga?

2023-03-17T18:11:26+01:00


Avsnitt 4, 2023
OM KAUSALANALYS.
Avsnitt 3, 2023
KAUSALANALYS I KLASSRUMMET. Ann-Sofie Jägerskog och Bodil Kåks berättar om vad det innebär att analysera en samhällsfråga i samhällskunskap, en viktig del av kritiskt tänkande, och vad elever behöver erfara i undervisningen för att utveckla en mer kvalificerad analysförmåga.

Kausalanalys i klassrummet – hur förklarar man en komplex samhällsfråga?2023-03-17T18:11:26+01:00
Till toppen