Vår blogg gästas i fen inlägg av forskare verksamma inom Svenska barnboksinstitutets forskningsprojekt om Svensk Läraretidnings förlags utgivning och Barnbiblioteket Saga. Det har tilldelats forskningsmedel både från Lärarstiftelsen och från Riksbankens jubileumsfond.

Svensk Läraretidnings förlags revolutionerande koncept

2022-05-09T17:31:58+02:00

SVENSK LÄRARETIDNINGS FÖRLAG startade 1896 som det första svenska bokförlaget att satsa huvudsakligen på en utgivning för barn och ungdom. Deras största projekt, Barnbiblioteket Saga-utgivningen, var en storslagen satsning som pågick mer än ett halvt sekel.

Svensk Läraretidnings förlags revolutionerande koncept2022-05-09T17:31:58+02:00
Till toppen