Elisabet Reslegård

Elisabet Reslegård är ordförande för Läsrörelsen. Hon har sedan 70-talet arbetat med kultur- och samhällsfrågor bland annat som kampanjledare för de landsomfattande folkbildningskampanjerna Dyslexikampanjen och Lär för livet.

Till toppen