Forskning

Lärarstiftelsen ska stimulera till ny pedagogisk forskning och utveckling. Ett uppdrag som ska förbättra lärarnas kunskaper, yrkesutveckling och ställning. Och det gör vi genom stipendier men också genom tidskriften Forskning om undervisning och lärande.

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande, eller ForskUL, ges ut tillsammans med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Syftet är att lyfta fram forskning om lärande, för lärare. ForskUL finns i digital form och kommer ut två gånger och är gratis.

Pedagogiska forskningsresultat sedan 2013
Kraven ökar på att skolans pedagogiska verksamhet ska vila på vetenskaplig grund, så står det även i skollagen. På ForskUL publiceras just sådana verksamhetsnära forskningsprojekt. Här kan du som lärare få teoretiska och praktiska redskap i ditt arbete, utvecklade i samverkan med och mellan lärare. Sedan 2013 har ForskUL varit en vetenskaplig tidskrift där de publicerade artiklarna är granskade enligt ett så kallat peer review-förfarande, expertgranskning.

Stipendium för framgångsrik forskning
Lärarstiftelsen vill också uppmärksamma forskning genom stipendium. Högre särskilt stipendium är ett sådant exempel. Det får man för framgångsrika forskningsinsatser och utredningar inom det pedagogiska området. Arbetet ska också ha gynnat lärarkåren på ett eller annat sätt.
Läs mer om Högre särskilt stipendium

forskul.se

MÖT 2020 ÅRS STIPENDIATER som fick Högre särskilt stipendium professor Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson.
Läs mer

MÖT 2016 ÅRS STIPENDIATER som fick Högre särskilt stipendium professorerna: Ulf P Lundgren, Skolverkets första generaldirektör, Bengt Johansson föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning och Astrid Pettersson, vetenskaplig ledare för den svenska matematikdelen i PISA.
Läs mer