Lärarstiftelsen_Läsning under_corona_16oktober_Ungdomsbarometern

Lärarstiftelsens undersökning om ungas läsvanor under pandemin, i samarbete med Ungdomsbarometern.