Grattis ledarskapsstipendiater!

2023-09-06T15:21:35+02:00

MATILDHA GRIP OCH ELLIONOR SIST har fått 2023 års ledarskapsstipendium! Matildha Grip, gymnasielärare på Magelungen Gymnasium, är ordförande i Sveriges Lärare Magelungen. Ellionor Sist, grundskollärare, är ordförande i Sveriges Lärare Boden. Stipendiet innebär att de får gå ledarskaps- och mentorprogrammet IRMA som pågår under ett år.

Grattis ledarskapsstipendiater!2023-09-06T15:21:35+02:00

Bildernas betydelse

2023-10-04T11:00:46+02:00

FORTBILDNINGSDAGEN BILDERNAS BETYDELSE är för sig som är bildlärare eller lärare i grundskolan eller gymnasiet med intresse för konstens och bildens plats i undervisningen! Varmt välkommen till en fortbildningsdag på Prins Eugens Waldemarsudde! Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen och Prins Eugens Waldemarsudde arrangerar tillsammans fortbildningsdagen ”Bildernas betydelse” måndag den 30 oktober, med målsättningen att stärka och inspirera dig som lärare och i förlängningen stärka konstens och bildämnets roll i skolan.

Bildernas betydelse2023-10-04T11:00:46+02:00
Till toppen