Hej där uppe på berget!

Tänk dig en sen augustikväll. Tänk dig tillbaka nästan två hundra år. Föreställ dig hur fem män i 20-årsåldern från trakten samlades här och snackade. Precis där du står nu. Tillsammans bildade de Sveriges första folkskollärarförening.

Varför de fem männen träffades just på Lundaberget är oklart. Kanske gav utsikten insikter. Det där snacket mynnade hursomhelst ut i att den första fackliga organisationen för lärarkåren bildades den 26 augusti 1838. Det blev Sveriges första folkskollärarförening som senare blev Sveriges Lärarförbund (idag Sveriges Lärare) och Lärarstiftelsen.

För en starkare yrkeskår
Syftet med föreningen var närmare och bättre samverkan mellan lärarna. Tankar kring en medborgarskola, en gemensam bottenskola, var stark på 1800-talet. Yrkesutvecklingen i kåren, pedagogik och metodik var andra viktiga frågor som diskuterades.

Folkskollärarna på berget
En av de fem männen och initiativtagarna var Sven Rosenberg. Han var skolmästaren på Asarums fattigskola, organist och kyrkosångare och blev den förste folkskolläraren i riksdagen. Per Paulsson var en annan av dem, utexaminerad folkskollärare i Lund och skrev sedan två skolhistoriska verk.
Två av de andra männen på berget hette Gumme. Gumme Olsson Wikander från Vekerum utbildade sig i Lund men arbetade mest i Göteborg. Hans namne Gumme Håkansson gick i den så kallade lärdomsskolan i Karlshamn och blev lärare på fabrikens skola, Strömma bomullsspinneri, där han undervisade tre av de andra upphovsmännen. En av hans elever var Johan Jakob Holmberg. Efter några år som barnalärare tog han sin lärarexamen i Lund och flyttade sedan till Göteborg.

Som hugget i sten
Gumme Olsson Wikander insåg tidigt vikten av deras handling när de bildade Sveriges första folkskollärarförening på Lundaberget den där augustikvällen. En historisk händelse som han ville hugga i sten, bokstavligen. Någon gång kring 1850 tog han initiativet och reste fem stenar på krönet av kullen och ristade in namnen på grundarna.

Lärarstiftelsen äger
I Vekerum hundra år senare, den 1 september 1928, var flaggan i topp för att fira 90-årsminnet av den första folkskollärarföreningen som bildades här. Man föreslog att Sveriges allmänna folkskollärareförening skulle köpa berget och de fem minnesstenarna. Föreningen anslog 2000 kronor av avkastningen ur en fond och köpte Lundaberget. Och sedan 1932 ägs och förvaltas platsen av Lärarstiftelsen.

I Svensk läraretidning kan du läsa mer både om grundarna och om hur 90-årsminnet av den första folkskollärarföreningen firades. Utdrag från tidningarna i pdf.
Om firandet i tidningen från 6 mars 1929
Om grundarna i tidningen från 15 maj 1929
Mer info på Mörrums hembygdsförening

Vår vän Sven Rosenberg var en av de fem männen som bildade Sveriges första folkskollärarförening. Han blev så småningom riksdagsman.
Läs mer om Sven Rosenberg hos Riksarkivet
Mer om folkskolans framväxt på Lärarnas historia