Du ska använda stipendiet till det som stipendiet är avsett för. Återrapporteringen till Lärarstiftelsen ska ske inom given tidsram, oftast ett år.