Det är Lärarstiftelsens styrelse som utser stipendiaterna.