Då ska stipendiet återbetalas inom ett år. Kontakta info@lararstiftelsen.se så får du hjälp med det.