Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var då att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF i sin tur bildades redan 1880. Redan från starten ägnade sig SAF åt skolans utveckling, läraryrket och undervisningen.
Läs mer om oss och vår historia