Nej, Lärarstiftelsens styrelse är den enda instans som kan besluta i frågan.