Idag är vi organiserade med en styrelse som beslutande organ. Det finns också ett kansli som leds av generalsekreterare Malin Tufvesson och som ansvarar för och sköter stiftelsens dagliga arbete.
Läs mer om styrelsen
Kontakta oss