Lärarstiftelsen bildades 1967 för att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF är en av många föregångare till det som idag är Sveriges Lärare. Lärarstiftelsens styrelse utses av Sveriges Lärares kongress, men är en helt egen organisation som varken är politisk eller facklig. Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare har däremot flera beröringspunkter och samarbetsprojekt.
Läs mer om oss och vår historia