Verksamheten

Lärarstiftelsens finns för att lärare finns. Vår uppgift är att stötta lärarna i deras yrkesroll och yrkesutveckling. Det gör vi genom stipendier, forskning och genom olika typer av projekt. Vi finansierar aktiviteterna med avkastningen från våra tillgångar.

Lärarna har en viktig roll för vår samhällsutveckling. Lärarbristen är ett faktum och lärarkåren och hela skolväsendet figurerar ständigt i samhällsdebatten. Det gör Lärarstiftelsens roll ännu mer betydelsefull; att stötta och bidra till lärarnas utveckling på flera olika plan.

För lärandet – för lärare
Lärarstiftelsen ska stimulera till ny pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande. Syftet är att öka den enskilde lärarens kunskaper, som i sin tur gör att hela kårens kompetensutveckling och ställning stärks. I förlängningen handlar det förstås om att bidra till att öka folkbildningen i landet. Vi försöker uppmuntra arbeten som stärker det kollegiala lärandet, arbeten där flera lärarkollegor jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Och när det gäller pedagogiska frågor vill vi gärna uppmärksamma internationella samarbeten.

Några exempel på våra insatser och projekt:

SKOLAN I BILD. Hur ser det ut i skolan idag? Tillsammans med Lärarförbundet har vi startat en stor bildinsamling. Vi har bjudit in Sveriges alla skolor, lärare och elever för att diskutera, fundera och skapa sina egna bilder av skolan. Alla bilder ska sedan publiceras i en bildantologi och blir till ett tidsdokument över skolan idag. Läs mer om skolan i bild >

UTSTÄLLNINGEN EN SAGOLIK SKOLA – Folkskolan 175 år, är vårt hittills största projekt. Vi ville fira folkskolans 175-års jubileum med en sagolik utställning om folkbildning, demokrati och folkskolans pionjärer. Utställningen turnerade och visades på åtta olika museer runt om i landet från våren 2017 till hösten 2019. Sammanlagt hade utställningen över 250 000 besökare. Lärarstiftelsen var initiativtagare och finansiär till projektet men hade flera samarbetspartners. Läs mer om projektet >

LÄRARSTIFTELSEN GER UT och finansierar böcker som handlar om lärarnas historiska arv, som till exempel boken om Fridtjuv Berg, folkskolans fader. ”Politik & pedagogik: en biografi över Fridtjuv Berg” av Joakim Landahl gavs ut i samband med Fridtjuv Bergs minnesår 2016. Lärarstiftelsen har även gett ut den historiska boken ”Folkskolan såsom bottenskola” av Fridtjuv Berg i faksimil, där han driver frågan om en likvärdig skola. I samband med utställningen En sagolik skola kom samlingen ”Sagas sagor”, ett urval av sagor från Sagabiblioteket.
TILLSAMMANS med Lärarförbundets vetenskapliga råd och i samarbete med Lärarförlaget ger vi ut forskningstidsskriften Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, som lyfter fram forskning om lärande, för lärare. ForskUL

LÄRARSTIFTELSEN har en rad samarbeten och samarbetsprojekt. Som till exempel TAM-arkivet som har digitaliserat Lärarstiftelsens samlingar.
Även Lärarnas historia är ett samarbete mellan flera aktörer. Med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivs lärarnas historia i Sverige från 1800-talet fram till idag. Här lyfts lärarnas roll och betydelse fram och ger historiskt perspektiv till dagens skoldebatt.

En konstsamling som är guld värd
Lärarstiftelsen har en unik konstsamling. En samling som innehåller verk av Nils Kreuger, Carl Larsson, Johan Tirén och Jenny Nyström med flera. Konstsamlingen har sitt ursprung som undervisningsmaterial för folkskolan. Det var illustrationer som beställdes till de olika jultidningar och barnböcker som gavs ut av Svensk läraretidnings förlag runt förra sekelskiftet. Den konstskatten är idag guld värd, på flera sätt, och något som vi vårdar ömt. Vi har även tillgångar som fastigheter, andra inventarier, arkiv och bibliotek som vi förvaltar väl.

Kort om vår långa historia
Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, i sin tur, bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. SAF är en av många föregångare till det som sedan blev Lärarförbundet.

Korta fakta
0 miljoner kr
delades ut i anslag 2019.

VI FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER:

 • Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
 • Anna och Per Borghs testamentesfond
 • Alice Tegnérs fond
 • Carl och Constance Thuns fond
 • Emil och Amanda Hammarlunds fond
 • Alfred och Anna Dalins fond
 • Tidningen Hushållslärarens stiftelse
 • TR-fonden
 • RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse
 • Stiftelsen P A Norstedt & Söners fond
 • Hjalmar Petré-stiftelsen
 • Ellen Aspelunds fond

VISION: Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas egna yrkesutveckling och skolhistorien fram.
Läs mer om styrelsens fortsatta arbete kring mål och vision

Kort om Lärarstiftelsens verksamhet genom åren.

2019

DET BLIR ETT SAGOLIKT SLUT på vår utställningsturné med över 250 000 besökare. Projektet ”Skolan i bild” fortsätter tillsammans med Lärarförbundet. Lärare och elever får bidra med sina bilder. Det ska bli en bildantologi – ett tidsdokument från dagens skola.

2018

LAND OCH RIKE RUNT med utställningen ”En sagolik skola”. Och med många fina lokala kringaktiviteter längs vägen. Tillsammans med Lärarförbundet startar vi upp nästa projekt om hur det ser ut i skolan idag, ”Skolan i bild”.

2017

UTSTÄLLNINGEN EN SAGOLIK SKOLA – Folkskolan 175 år öppnar på Waldemarsudde. Stort politikersamtal arrangeras och fortbildningsdag i ämnet bild. En utställningswebb lanseras. Boken ”Sagas sagor” ges ut. Utställningsturnén fortsätter. Deltar på både SETT- och bokmässan.

2016

FOLKSKOLANS FADER Fridtjuv Bergs minnesår firas med boksläpp av en biografi. Den historiska boken ”Folkskolan såsom bottenskola” ges ut. Utställningen En sagolik skola tar form. Högre särskilt stipendium delas ut till tre framstående professorer.

2015

ETT OMFATTANDE utvecklingsarbete startar. Planering inför projektet och utställningen En sagolik skola. Nya ledarskapsstipendier delas ut.

2014

STIFTELSEN BYTER NAMN till Lärarstiftelsen. Lärarstiftelsens samling med Saga-bilder digitaliseras och blir tillgängliga via TAM-arkivet, lararstiftelsens-bildsamlingar som har till uppdrag att förvara, vårda och tillhandahålla arkivmaterial.

2013

FORSKNINGSSKRIFTEN ForskUL, som stiftelsen publicerar, ges ut digitalt och artiklarna blir renodlade forskningsartiklar som granskas enligt så kallat peer review-förfarande, expertgranskning.

2010

ETT SAMARBETSPROJEKT kring lärarnas historia lanseras på webben för att lyfta lärarnas roll och betydelse ur ett historiskt perspektiv.

2009

TIDSKRIFTEN OM FORSKNING, undervisning och lärande börjar ges ut i tryckt form av Lärarstiftelsen och får namnet ForskUL.

1967

STIFTELSEN SAF, nuvarande Lärarstiftelsen, bildas för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar.

1906

SELMA LAGERLÖF ger ut den första boken om Nils Holgersson ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Den skrivs för att användas som geografibok i skolan men förvandlas snabbt till en skönlitterär succéroman.

1900

NYA LÄSEBÖCKER för Sveriges skolbarn ska tas fram. Alfred Dalin engageras och får året därpå kontakt med Selma Lagerlöf.

1889

SVENSK LÄRARTIDNINGS FÖRLAG börjar ge ut Barnbiblioteket Saga, som utkom under åren 1899–1954. Biblioteket bestod till slut av flera hundra böcker: sagor, historiska berättelser, klassiker, pjäser, vardagsskildringar och äventyrsböcker.

1883

FRIDTJUV BERG, en av SAF:s främsta företrädare, skriver boken ”Folkskolan såsom bottenskola”. I boken förespråkar han ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser och vikten av en likvärdig skola.

1880

SAF BILDAS, Sveriges allmänna folkskollärarförening. Redan från starten fokuserar man på utveckling av skolan, yrket och undervisningen.

”Lärarstiftelsen har ett fantastiskt uppdrag! Vi kan stödja folkbildning, yrkesutveckling och pedagogisk forskning på skolans område på så många sätt. Ett stort arbete bedrivs för att utveckla Lärarstiftelsens verksamhet genom de samarbeten som utvecklats med Prins Eugens Waldemarsudde, Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Svenska Barnboksinstitutet, Sveriges Museer.”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE
Läs mer om styrelsens arbete