Projekt & samarbeten

Vår uppgift är att stötta dig som lärare i din yrkesroll och yrkesutveckling. Det gör vi på många olika sätt. Bland annat genom stipendier, forskning och genom olika typer av aktiviteter och projekt.

0 miljoner kr
delades ut i anslag 2019.

AKTIVITET I SKOLA OCH FÖRSKOLA | 2019–2020

Skolan i bild

Hur ser skolan ut i dag? Efter projektet ”Skolan i bild” så vet vi. Tillsammans med Lärarförbundet bjöd vi in Sveriges elever för att illustrera sin bild av skolan. Sedan samlade vi ihop alla bidragen till en bok. Det blev en fantasifull samling med teckningar och foton, funderingar och reflektioner. I samband med projektet har vi arrangerat flera evenemang som till exempel workshop på Bokmässan i Göteborg och workshop med förskoleelever på Förskola21.
Läs mer och köp boken
Läs mer om projektet

Om hur man gör en bildantologi om dagens skola.

Vi bjöd in hela Sveriges skolor att teckna sin bild av skolan idag, både lärare och elever. Hur ser det ut i skolan egentligen, ni som är där varje dag?

På bokmässan bjöd vi in till workshop med magister Max Entin som inspiratör.

Och som det målades i montern. Lärare, elever, och politiker – alla tecknade sina bilder av skolan.

Många intressanta möten och diskussioner. Här Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén, Johan Sköld och Camilla Askebäck Diaz.

Teckningar, foton och kollage samlades in från ett femtiotal skolor. Alla bidrag skulle få plats i boken.

Workshop för förskoleelever på Förskola21. De bidrog också med sina bilder om skolan och sina förväntningar på den.

Klar! En fantasifull samling med teckningar och foton, funderingar och reflektioner på 350 sidor. Finns att köpa i vår webbutik.

INTERNATIONELLA BARNBOKSDAGEN | 2018–

Läsfrämjande projekt

Läsning då och nu. I början av förra seklet genomförde Lärarstiftelsens föregångare, Sveriges allmänna folkskollärarförening, en av Sveriges största lässatsningar någonsin. De gav ut en serie barnböcker som kallades Barnbiblioteket Saga. Nu läser vi vidare. Lärarstiftelsen fortsätter stödja projekt som främjar läsandet. Här är några exempel:
Nu tränar vi läsning
Köp Sagas sagobok med ett urval av sagor från Sagabiblioteket

UTSTÄLLNING PÅ TURNÉ | 2017–2019

En sagolik skola

Idén till utställningen ”En sagolik skola” föddes i samband med att folkskolan fyllde 175 år (2017). Syftet var att visa skolans och läraryrkets utveckling, om folkskolans pionjärer och skolans betydelse för Sveriges folkbildning. Men också om dagens och framtidens utmaningar. Utställningen var inspirerande med sagor, tomtar och troll och visade bilder ur Lärarstiftelsens arkiv och konstskatt. ”En sagolik skola” sågs av 250 000 besökare under de två år som utställningen var på turné och besökte åtta museer runt om i landet.
Läs mer om projektet
Virtuell vandring genom utställningen i 360 grader
Se filmen om en skoldag anno 1919
Köp utställningsmagasin och sagobok i webbutiken

Utställningen En sagolik skola – folkskolan 175 år. Sverige runt på åtta museer 2017–2019.

Fridtjuv Berg (1851–1916), folkskollärare från Finspång, och folkskolans förgrundsfigur. Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens förgrundsfigur och ordförande.

Flera förgrundsgestalter för folkskolan träffades på utställningen. Och många sagor berättades.

Invigning i Kalmar. Tina Lindström som Anna Maria Roos, Örjan Molander som Fridtjuv Berg och vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson som sig själv.

Till utställningen producerades ett 28-sidigt utställningsmagasin, som fortfarande finns att köpa i vår webbutik.

Ett klassrum från 1920-talet. Du kan även se och vandra igenom utställningen virtuellt.

I smurfarnas klassrum. Utställningen var också kryddad med andra nostalgiska och tidstypiska prylar.

Seminarier och studiecirklar anordnades, liksom den här paneldebatten med partiledare Anna Kinberg Batra (M) och skolminister Anna Ekström (S).

Här fick också eleverna uppleva hur en skoldag var år 1919 som också kan ses på film.

Teaterföreställningar, historieresor och studiebesök för skolklasser arrangerades. På Jamtli i Östersund kunde man delta i ett husförhör från förr.

En sagolik skola fick också en egen webb med kompletterande fakta, fördjupning, sagor och quiz.

Flera filmer producerades lokalt, där elever och lärare tyckte till om skolan nu och i framtiden. Filmerna visades på utställningen på respektive ort.

Gamla sagor blev som nya i samlingen Sagas sagor, sammanlagt nio illustrerade berättelser. Finns att köpa i webbutiken.

Fler aktiviteter och samarbeten

Förutom våra projekt har vi flera fokusområden och längre samarbeten.

Lärarstiftelsens stipendier

En förebild: Selma Lagerlöf 1858–1940
VI VILL ATT DU SOM LÄRARE SKA HÖRAS, synas och nå ut. Vi vill stötta nya pedagogiska grepp, nya kreativa idéer och hjälpa dig med utvecklas i din lärarroll. Här har vi samlat de stipendier som vi kan erbjuda.

VAD: Ett stipendium i form av en skrivarkurs. På kursen får du hjälp med att utveckla och omvandla dina yrkeserfarenheter från skolans värld till olika typer av texter.
NÄR: Sommarkursen omfattar fem dagars skrivarkurs och resa, mat och husrum ingår. Ansökan öppnar 10 november, 2020. Sista ansökningsdag 31 januari, 2021.
VAR: Kursen hålls på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta. En kunnig kursledare och skribent från skolan kommer att leda kursen.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder. Upp till 100 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 18  januari–7  mars 2021. Beslut om tilldelning meddelas i juni, 2021.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera examinerade och yrkesverksamma lärare, förskollärare och/eller lärare i fritidspedagogik.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium för framgångsrik forskning eller utredning inom det pedagogiska området, nationellt eller internationellt, som gynnar lärarkåren.
HUR OCH FÖR VEM? Du kan inte söka stipendiet. Lärarstiftelsens styrelse utser stipendiaterna.
Läs mer om stipendiet
VAD? Två stipendier delas ut varje år för att stötta fackliga ordföranden i deras fortsatta utveckling som ledare.
HUR? Stipendiaterna får vidareutveckla sig i sin ledarroll genom ledarskaps- och mentorprogrammen ALEX eller IRMA.
FÖR VEM? För lärare/skolchefer med erfarenheter som fackliga ordföranden. Stipendiet går inte att söka, det delas ut av Lärarförbundet.
Läs mer om stipendiet
VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom ekonomi och teknik. Upp till 100 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökningsperioden är förlängd till  20 oktober, 2019.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera yrkeslärare på gymnasiet eller vuxenutbildningen, högstadielärare, studie- eller yrkesvalsvägledare.
Läs mer om stipendiet
VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom hem- och konsumentkunskap. Upp till 24 000 kronor delas ut.
NÄR? Senaste ansökningsperioden var 6 april–1 augusti, 2018. Ansökan är nu stängd och stipendiaterna har meddelats.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera lärare.