Blogg2020-11-12T10:48:18+01:00

Blogg

Läsande gemenskap i ett läsvänligt land

31 mars 2021||

- OM DU FÅR VÄLJA vad du vill läsa, vad väljer du då? frågar jag en elev i årskurs fem. - Då väljer jag att inte läsa, svarar eleven. Läsintresset minskar hos tonåringarna visar flera undersökningar. Ett ointresse som också kryper ner i åldrarna. Den så kallade bokslukare, det vill säga den elvaåring som slukade bok efter bok, syns försvunnen. Det finns så mycket annat som konkurrerar om tiden. Att läsa tar för lång tid helt enkelt. Anne-Marie Körling är vår nya gästbloggare och hon har idéer hur vi kan lösa detta!

Om stipendier, förväntningar och hur det kan gå

13 mars 2021||

LÄRARSTIFTELSENS UPPGIFT är framförallt att dela ut stipendier och på olika sätt stödja forskning kring utbildning. Det är ett hedersamt uppdrag som kan ge möjligheter för enskilda och grupper av lärare att fördjupa sig, att söka innovativa lösningar för att utveckla elevers lärande och ge möjlighet för lärare få kompetensutveckling.

Har vi råd att ge eleverna kultur?

1 mars 2021||

KANSKE VAR DET SÅ ATT småskolans och folkskolans barn behövde lärare som kunde lite av varje. Den stora majoriteten av barnen skulle inte gå mer än sex år i skolan, oavsett begåvning och vilja till fortsatta studier. Studerar man den tidens läroböcker noterar man att lärandet var mycket översiktligt. Att lära barnen att läsa, skriva och räkna tog stor del av lärotiden, kristendomskunskapen skulle ha sin tid och att på den återstående tiden fördjupa sig i övriga ämnen var inte möjligt.

Snöbollskrig

16 februari 2021||

HÄR OM VECKAN fick jag ett mail från mina barns skola där skolledningen satte ner foten: snöbollskrig är inte tillåtet under skoltid. Samma regler råder förstås på skolor runt om i landet. Annat kunde det vara på 1800-talet och en stor del av 1900-talet. Även om det kunde finnas förbud kring snöbollskrig och kastande av snöbollar i allmänhet på många skolor kan vi också hitta exempel på det motsatta i äldre källor.

Till toppen