Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Julotta av Johan Tiren

Jultomten

Omslagsbild Jultomten 1893 Jenny Nyström

Jultidningar för barn började utges under 1800-talet. Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) var en av de första som gav ut jultidningar för barn. De tyckte att folkets barn behövde en jultidning som kunde sprida glädje i de enkla hemmen till julen och stimulera de ungas fantasi.

Julen 1891 gav de ut första årgången av Jultomten. Uppdraget att illustrera omslagen till Jultomten gick till Jenny Nyström. Att Jenny Nyströms gestaltning av jultomten fick en sådan genomslagskraft berodde i hög grad på att jultomten blev signum för barntidningen Jultomten (1891-1934). Jenny Nyström tecknade de tre första omslagen och fram till 1915 ytterligare elva. Hon anlitades allt flitigare som illustratör i kalendrar, tidskrifter, böcker och helgkort. Intresset för Jenny Nyström väcktes på nytt under 1980-talet och hennes bilder började tryckas igen.

Därmed kan man säga att hon uppfann tomten och svarar mot epitetet den svenska jultomtens moder. Det var SAFs ordförande Emil Hammarlund och hans hustru Amanda som var ansvariga för Svensk lärartidnings förlag som hade hand om utgivningen.
Lärarna svarade för försäljning och distribution av Jultomten. Många personer har berättat att för dem kom julen när läraren delade ut Jultomten och att de aldrig har glömt innehållet och bilderna i den lilla tidningen.

Det var inte bara makarna Hammarlund som pläderade för att barnen skulle möta goda författare och konstnärer. Bland tillskyndarna fanns också Fridtjuv Berg, Ellen Key och flera andra. Carl Larsson och andra konstnärer som inte var speciellt inriktade på barn medverkade återkommande i tidningen som t ex Johan Tirén, Bruno Liljefors, Albert Edenlfelt och Nils Kreuger. De viktigaste och mest anlitade konstnärerna under 1890-talet var Jenny Nyström och Ottillia Adelborg och närmare sekelskiftet även Louis Moe, Elsa Beskow, Gerda Tirén och Elin Westman. Svensk Lärartidning gav utöver Jultomten även ut Tummeliten (1895-1919) för de minsta barnen. Det var framförallt Amanda Hammarlund som stod för redaktörskapet, precis som hon gjorde för barnbiblioteket Saga.

Dessa båda utgivningar - Jultomten och Saga - har ett starkt samband. Det görs gällande att tack vare Jultomtens popularitet fick man förutsättningar att skapa Saga-biblioteket. Tidningen blev nämligen en succé. Den utkom första året med 70 000 exemplar för att efter fyra år vara uppe i en kvarts miljon!


Läs artikeln från TAM-arkiv: Jultomtar i arkivet. Där beskrivs tidningen och illustrationerna i Jultomten med bland annat ett bildspel på omslag.

   Dela på: