Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen

Nils Holgerssons underbara resa

Första upplagorna av Nils Holgersson, 1906 och 1907

Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är på många sätt en unik bok. Det hör inte till vanligheterna att en bok skriven för att användas som läsebok förvandlas till en skönlitterär succeroman, och det torde vara ännu ovanligare att den blir översatt och får läsare runt om i världen. Att boken sedan tillkom på initiativ av folkskolans lärarkår gör inte historien om dess tillkomst mindre intressant.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige kom till på initiativ av Alfred Dalin
I slutet av 1890-talet föddes iden om en ny läsebok för folkskolan. En av de drivande var Alfred Dalin, folkskollärare i Huskvarna. Han hade tidigt tänkt sig Selma Lagerlöf som författare till boken.

Alfred Dalin var aktiv inom Sveriges allmänna folkskollärarförening som också engagerades i projektet. Frågan behandlades på folkskollärarföreningens stämma 1900. En kommitté bildades med Alfred Dalin som också var vice ordförande, Fridtjuv Berg, folkskollärare och tillika riksdagsman för det liberala partiet och Jöns Franzén, folkskollärare från Lund.

1901 fick Alfred Dalin kontakt med Selma Lagerlöf. Efter inte alltför lång betänketid tackade hon ja. Folkskollärarna i SAF ville ha en ny sorts läsebok och Selma Lagerlöf ville göra något nytt. Deras intressen sammanföll i en lärobok med fantasi, lek och äventyr som skulle ge barnen kunskap ”utan att de märkte det”.

Alfred Dalin fick nu folkskollärare att skicka in berättelser från olika delar av landet till Selma Lagerlöf.. Författaren beredde sig minutiöst. Hon reste runt i Sverige och läste kartböcker, turistböcker, geografiska uppsatser, djurböcker och lokala sägner m m. Hon skulle skriva en bok till landets skolbarn och var inte helt säker att hon skulle lyckas. Men en sommardag 1906 kom Alfred Dalin till Falun och försäkrade att han var nöjd med manuskriptet. Första delen kom ut 1906 och andra 1907.

Nils Holgerssons underbara resa har översatts till ett 40-tal språk och har sålts i miljontals exemplar.

Böcker som berättar om tillkomsten av Nils Holgerssons underbara resa

Boken Ett landskap, två landskap, det går som en lek, men tjugofyra … berättar om hur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige kom till. Selma Lagerlöf antog utmaningen att skriva en ny läsebok för folkskolan. Boken bygger Selma Lagerlöfs brevväxling med Alfred Dalin och Karl Otto Bonnier och det ger en spännande och intressant berättelse om läsebokens tillkomst.

På Kungliga biblioteket och i SAFs arkiv finns breven som berättar om bokens tillkomst. Från ide till succé. Där finns breven till och från Sophie Elkan, Valborg Olander, Alfred Dalin, Alfred Bonnier och många fler. I SAFs arkiv finns föreningens handlingar och protokoll om boken.

Dessa brev ligger till grund för boken Ett landskap, två landskap, det går som en lek, men tjugofyra … som utkommit under 2013 på initiativ av Stiftelsen SAF och Mårbacka stiftelsen.

Genom boken Nils Holgersson - en illustrerad resa uppmärksammade Stiftelsen 100- årsdagen av utgivningen av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det var nämligen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening som tog initiativet till denna klassiker bland läseböcker.

I den nya boken beskrivs ingående hur "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" kom till, om alla kontakter som var mellan föreningen och Selma Lagerlöf under flera år före utgivningen. Därutöver återges drygt åttio illustrationer och fotografier av ett tjugotal konstnärer från orginalupplagan fram till dagens moderna utgåvor.

Lars Lundqvist berättar om bokens intressanta bakgrund, och Margareta Wallin Wicktorin berättar om samspelet mellan text och bild och om de olika konstnärernas illustrationer som återges i boken.
Nils Holgersson - en illustrerad resa kan beställas via vår kontaktsida. Pris: 90 kr .


Mårbacka - Selma Lagerlöfs hem - anordnades sommaren 2012 en utställning om tillkomsten av Nils Holgerssons underbara resa. Boken kom till på initiativ av SAF i början av förra seklet. Mårbacka förlag har gett ut en ny upplaga av Nils Holgersson med illustrationer av Bengt Olsson.

Utställningen på Mårbacka speglar denna historia och framhåller Alfred Dalins betydelsefulla insatser för bokens tillkomst. Alfred Dalin var huvudlärare i Huskvarna och verksam inom SAF.

   Dela på: