Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
KERSTIN FRYKSTRAND 1901 – 1997
'Läsande flicka' – okänd användning – stämpel på baksidan: 'Svensk skoltidning'

Lärarnas historia

Den svenska skolan har på 50 år förändrats i grunden - varför har det hänt och vad ska hända nu?

Hur såg lärarnas yrkesroll och engagemang ut igår och vad kan dagens lärare lära av sina föregångare? Välkommen att utforska Lärarnas historia med arkivdokument, tidslinjer och berättande artiklar!


Lärarnas historia är ett samarbete mellan TAM-Arkiv och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL och Lärarstiftelsen.

En angelägen uppgift är att göra lärarnas historia känd. Det finns massor av källmaterial i arkiven som är skapade av föreningen och federationen SAF. Detta material bör komma en ny generation till del. Tillgängliggörande genom digitalisering ger nya möjligheter. Stiftelsen är initiativtagare till webbplatsen www.lararnashistoria.se . Stiftelsen bidrar därigenom med kunskap om skolans utveckling och betydelse för samhället. Det är en webbplats med omfattande material om lärarna och skolan hämtade inte bara ur Lärarstiftelsens arkiv utan också ur de lärararkiv som finns på TAM-Arkiv. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och alla deras föregångare har sina arkiv på TAM-Arkiv. Webb-platsen innehåller även artiklar av bland annat forskare som belyser skol- och utbildningshistoria. Där finns tidslinjer för förskola, grundskola och gymnasieskola.

   Dela på: