Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
WVP 'I kattens klor'

Stipendier för lärare

Kontaktinformation

Lärarstiftelsen
Box 12098
102 23 Stockholm
E-post: info@lararstiftelsen.se

Följ LärarstiftelsenStipendierna härrör från flera donationer av betydelsefulla personer verksamma i Sveriges allmänna folkskollärarförening under tidigt 1900-tal. Här kan nämnas makarna Emil och Amanda Hammarlund, Emil som var ordförande 1895-1906 och Amanda som svarade för utgivningen av böcker i Saga-biblioteket, Alfred Dalin som tog initiativ till att engagera Selma Lagerlöf att skriva Nils Holgerssons underbara resa.

Även överläraren Carl A Thun i Stockholm donerade sin förmögenhet, folkskolläraren Per Borgh från Lekeryd gjorde detsamma, så även folkskollärarinnan Ellen Aspelund. Den utgivning av böcker och skolplanscher som SAF både svarade för i egen regi och stimulerade andra förlag till skapade också grund för stipendier som t ex P A Norstedt&Söner.

2015 inrättades en ny fond till minne av tidigare ordförande Solveig Paulsson. Stipendiet ska stötta yngre kvinnliga ordföranden i deras fortsatta utveckling, ledarskap och nätverkande.

Det finns särskild ansökningsformulär för respektive stipendium när databasen är öppen.

Stipendierna kan sökas av lärare i alla skolformer. De stipendier som kommer att utlysas syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Stipendiet Lärare skriver är ett relativt nytt stipendium.

   Dela på: