Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Skolplanscher av Nils Kreuger
1. Brunte hämtas på söndagsmorgonen
2. Får på bete
3. Korna mjölkas

För lärarprofessionen, skolan och undervisningen

En miljon femtio tusen till En sagolik skola


PostkodLotteriets Kulturstiftelse har beviljat Stiftelsen Emil och Amanda Hammarlunds fond 1050000 kronor till det stora utställningsprojektet En sagolik skola - Folkskolan 175 år.

Som förvaltare av Hammarlundstiftelsen driver Lärarstiftelsen projektet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Svenska Barnboksinstitutet och Sveriges Museer. Utställningen som nu växer fram öppnar på Prins Eugens Waldemarsudde i mars 2017, och kommer att turnera under 2017-2019 till sju regionala museer.

-Vi är mycket glada för det fantastiska stöd vi nu erhållit från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Detta ger projektet en välkommen skjuts i det viktiga folkbildningsarbete som låg makarna Hammarlund så varmt om hjärtat säger Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén.

Emil och Amanda Hammarlund var drivande i framväxten av Sveriges första och i särklass största lässatsning för barn – Barnbiblioteket SAGA, en serie böcker där tidens mest framstående författare och illustratörer medverkade.

Utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år blir en såväl lekfull vandringsutställning som en digital utställning. Den gestaltar svensk skola från 1800-talet till idag, och vidare in i framtiden.

-I projektet En sagolik skola är alla välkomna att ta del av vårt kulturarv, leva med i skolans historia och medverka i diskussionerna om dagens och framtidens skola, fortsätter Eva-Lis Sirén. Det blir en fantastisk exposé och vi ser mycket fram emot alla kringarrangemang som kommer att ske runt utställningen, i form av seminarier och debatter.

Vi välkomnar alla att ta del av projektet En sagolik skola, att leva med i skolans historia och medverka i diskussionen om en skola i världsklass.

Torsdagen den 22 september framträder utbildningsminister Gustav Fridolin på Bokmässan i Göteborg i ett scensamtal med Joakim Landahl, författare till Pedagogik och politik, ett bokprojekt finansierat av Lärarstiftelsens. Boken och utställningsprojektet skildrar den än idag aldrig avslutade kampen för en likvärdig skola för alla barn.

Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Stiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen SAF men bytte namn 2014 .

Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF, bildades 1880. SAF var en av många föregångare till Lärarförbundet. Redan från starten ägnade sig lärarna i SAF åt utveckling av skolan, yrket och undervisningen.

Material för lärare och elever
Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet. Föreningen gav ut Pedagogiska skrifter för lärarna och tog initiativ till läseböcker och skolplanscher som skulle främja undervisningen.


Bland de mer kända alstren kan nämnas Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, tidningen Jultomten och Barnbiblioteket Saga.

Utveckling av skolan, undervisningen och yrket
Föreningen engagerade sig också i utvecklingen av skolväsendet. En av föreningens främsta företrädare Fridtjuv Berg skrev 1883 Folkskolan såsom bottenskola, i vilket han förespråkade ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser.2016 hedrar vi Fridtjuv Bergs med ett minnesår, då det är hundra år sedan han gick ur tiden. Hans tankar och visioner om en likvärdig skola för alla är fortfarande högst aktuella.

Föreningen arbetade även tidigt med undervsningens vetenskapliga grund. SAF var drivande för inrättandet av den första professuren i pedagogik 1910. Lärarstiftelsens arbete har fortsatt i den andan och ger nu, hundra år senare, ut en vetenskaplig tidskrift om forskning som utgår från lärarnas frågorställningar och undervisningens utmaningar Forskning om undervisning och lärande för skolans och förskolans olika ämnesområden och åldersgrupper.

Till stiftelsens verksamhet hör också att dela ut stipendier för lärare som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Lärarstiftelsens bidrar därigenom till yrkets professionalisering och lärarnas makt över yrket.

Vårda och tillgängliggöra historiskt material
Ytterligare en angelägen uppgift för Lärarstiftelsen är att förvalta historiskt material och att göra lärarnas historia känd. Bland våra samlingar finns utgivet material som spänner över flera decennier.

På webbplatsen Lärarnas historia har vi med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivit lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag.

Följ Lärarstiftelsen   Dela på: